რეისების განრიგი

ყველა რეისი ერთ სივრცეში

ტიპი რეისის ნომერი ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი განახლებადი ინფორმაცია სტატუსი
US-GE-28062024 28.06.2024
09.07.2024 03.07.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-28062024

ბოლო განახლება: 05.07.2024

 • გამოგზავნილია

  28.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  03.07.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  04.07.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  04.07.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  05.07.2024

ჩამოსული
US-GE-26062024 26.06.2024
06.07.2024 30.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-26062024

ბოლო განახლება: 01.07.2024

 • გამოგზავნილია

  26.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  30.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  30.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  30.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  01.07.2024

ჩამოსული
US-GE-24062024 24.06.2024
06.07.2024 28.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-24062024

ბოლო განახლება: 29.06.2024

 • გამოგზავნილია

  24.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  28.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  28.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  28.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  29.06.2024

ჩამოსული
US-GE-21062024 21.06.2024
01.07.2024 26.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-21062024

ბოლო განახლება: 28.06.2024

 • გამოგზავნილია

  21.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  26.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  27.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  27.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  28.06.2024

ჩამოსული
US-GE-19062024 19.06.2024
30.06.2024 25.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-19062024

ბოლო განახლება: 27.06.2024

 • გამოგზავნილია

  19.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  25.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  26.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  26.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  27.06.2024

ჩამოსული
US-GE-17062024 17.06.2024
29.06.2024 22.06.2024
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-17062024

ბოლო განახლება: 23.06.2024

 • გამოგზავნილია

  17.06.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  20.06.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  22.06.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  22.06.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  22.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  22.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  22.06.2024

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  23.06.2024

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  23.06.2024

ჩამოსული
US-GE-14062024 14.06.2024
25.06.2024 19.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-14062024

ბოლო განახლება: 21.06.2024

 • გამოგზავნილია

  14.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  19.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  20.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  21.06.2024

ჩამოსული
US-GE-12062024 12.06.2024
22.06.2024 17.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-12062024

ბოლო განახლება: 20.06.2024

 • გამოგზავნილია

  12.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  17.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  19.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  19.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  20.06.2024

ჩამოსული
US-GE-10062024 10.06.2024
22.06.2024 14.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-10062024

ბოლო განახლება: 16.06.2024

 • გამოგზავნილია

  10.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  14.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  15.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  15.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  16.06.2024

ჩამოსული
US-GE-07062024 07.06.2024
18.06.2024 12.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-07062024

ბოლო განახლება: 14.06.2024

 • გამოგზავნილია

  07.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  12.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  13.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  14.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  14.06.2024

ჩამოსული
US-GE-05062024 05.06.2024
15.06.2024 10.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-05062024

ბოლო განახლება: 14.06.2024

 • გამოგზავნილია

  05.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  10.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  12.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  12.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  14.06.2024

ჩამოსული
US-GE-03062024 03.06.2024
13.06.2024 10.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-03062024

ბოლო განახლება: 12.06.2024

 • გამოგზავნილია

  03.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  10.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  11.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  11.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  12.06.2024

ჩამოსული
US-GE-31052024 31.05.2024
11.06.2024 06.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-31052024

ბოლო განახლება: 11.06.2024

 • გამოგზავნილია

  31.05.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  06.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  09.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  09.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  11.06.2024

ჩამოსული
ჩამოსული
US-GE-28062024 28.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
09.07.2024 03.07.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-28062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  28.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  03.07.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  04.07.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  04.07.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  05.07.2024

ჩამოსული
US-GE-26062024 26.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
06.07.2024 30.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-26062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  26.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  30.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  30.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  30.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  01.07.2024

ჩამოსული
US-GE-24062024 24.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
06.07.2024 28.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-24062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  24.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  28.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  28.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  28.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  29.06.2024

ჩამოსული
US-GE-21062024 21.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
01.07.2024 26.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-21062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  21.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  26.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  27.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  27.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  28.06.2024

ჩამოსული
US-GE-19062024 19.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
30.06.2024 25.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-19062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  19.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  25.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  26.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  26.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  27.06.2024

ჩამოსული
US-GE-17062024 17.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
29.06.2024 22.06.2024
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-17062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  17.06.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  20.06.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  22.06.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  22.06.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  22.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  22.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  22.06.2024

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  23.06.2024

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  23.06.2024

ჩამოსული
US-GE-14062024 14.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
25.06.2024 19.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-14062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  14.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  19.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  20.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  21.06.2024

ჩამოსული
US-GE-12062024 12.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
22.06.2024 17.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-12062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  12.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  17.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  19.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  19.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  20.06.2024

ჩამოსული
US-GE-10062024 10.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
22.06.2024 14.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-10062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  10.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  14.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  15.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  15.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  16.06.2024

ჩამოსული
US-GE-07062024 07.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
18.06.2024 12.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-07062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  07.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  12.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  13.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  14.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  14.06.2024

ჩამოსული
US-GE-05062024 05.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
15.06.2024 10.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-05062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  05.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  10.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  12.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  12.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  14.06.2024

ჩამოსული
US-GE-03062024 03.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
13.06.2024 10.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-03062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  03.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  10.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  11.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  11.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  12.06.2024

ჩამოსული
US-GE-31052024 31.05.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
11.06.2024 06.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-31052024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  31.05.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  06.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  09.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  09.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  11.06.2024

news
მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, საწყობის ცვლილება დიდ ბრიტანეთში!

?? 9 ივლისიდან დიდ ბრიტანეთში იცვლება საწყობის მისამართი. გთხოვთ ნივთების გამოწერისას მიუთითოთ თქვენს ოთახში მითითებული ახალი ფილიალი.

 ძველ მისამართზე მისული ამანათების გადამისამართება ახალ საწყობში გაგრძელდება მხოლოდ მომდევნო 1 თვის განმავლობაში.

მადლობა, რომ სარგებლობთ ინექს გრუპის სერვისით.

მოგწონთ საიტის ახალი დიზაინი?
გაქვთ შენიშვნები?