რეისების განრიგი

ყველა რეისი ერთ სივრცეში

ტიპი რეისის ნომერი ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი განახლებადი ინფორმაცია სტატუსი
US-GE-19062024 19.06.2024
30.06.2024 ------
გამოგზავნილია
US-GE-19062024

ბოლო განახლება: 19.06.2024

 • გამოგზავნილია

  19.06.2024

გამოგზავნილი
US-GE-17062024 17.06.2024
29.06.2024 ------
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები
US-GE-17062024

ბოლო განახლება: 20.06.2024

 • გამოგზავნილია

  17.06.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  20.06.2024

გამოგზავნილი
US-GE-14062024 14.06.2024
25.06.2024 19.06.2024
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები
US-GE-14062024

ბოლო განახლება: 20.06.2024

 • გამოგზავნილია

  14.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  19.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.06.2024

ჩამოსული
US-GE-12062024 12.06.2024
22.06.2024 17.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-12062024

ბოლო განახლება: 20.06.2024

 • გამოგზავნილია

  12.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  17.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  19.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  19.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  20.06.2024

ჩამოსული
US-GE-10062024 10.06.2024
22.06.2024 14.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-10062024

ბოლო განახლება: 16.06.2024

 • გამოგზავნილია

  10.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  14.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  15.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  15.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  16.06.2024

ჩამოსული
US-GE-07062024 07.06.2024
18.06.2024 12.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-07062024

ბოლო განახლება: 14.06.2024

 • გამოგზავნილია

  07.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  12.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  13.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  14.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  14.06.2024

ჩამოსული
US-GE-05062024 05.06.2024
15.06.2024 10.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-05062024

ბოლო განახლება: 14.06.2024

 • გამოგზავნილია

  05.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  10.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  12.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  12.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  14.06.2024

ჩამოსული
US-GE-03062024 03.06.2024
13.06.2024 10.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-03062024

ბოლო განახლება: 12.06.2024

 • გამოგზავნილია

  03.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  10.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  11.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  11.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  12.06.2024

ჩამოსული
გამოგზავნილი
US-GE-19062024 19.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
30.06.2024 ------
გამოგზავნილია
US-GE-19062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  19.06.2024

გამოგზავნილი
US-GE-17062024 17.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
29.06.2024 ------
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები
US-GE-17062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  17.06.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  20.06.2024

ჩამოსული
US-GE-14062024 14.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
25.06.2024 19.06.2024
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები
US-GE-14062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  14.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  19.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.06.2024

ჩამოსული
US-GE-12062024 12.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
22.06.2024 17.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-12062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  12.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  17.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  19.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  19.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  20.06.2024

ჩამოსული
US-GE-10062024 10.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
22.06.2024 14.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-10062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  10.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  14.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  15.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  15.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  16.06.2024

ჩამოსული
US-GE-07062024 07.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
18.06.2024 12.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-07062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  07.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  12.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  13.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  14.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  14.06.2024

ჩამოსული
US-GE-05062024 05.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
15.06.2024 10.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-05062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  05.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  10.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  12.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  12.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  14.06.2024

ჩამოსული
US-GE-03062024 03.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
13.06.2024 10.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-03062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  03.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  10.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  11.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  11.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  12.06.2024

news
სიახლე, საკურიერო მომსახურება უკვე ბათუმშიც!

სიახლე, ინექსმა ბათუმში საკურიერო მომსახურება დაიწყო

მიიღე ამანათები შენს მისამართზე

 მიტანის საფასური ონლაინ ამანათებისთვის: 8 ლარი

 მიტანის საფასური პერსონალური ამანათებისთვის: 7 ლარიდან

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ

მოგწონთ საიტის ახალი დიზაინი?
გაქვთ შენიშვნები?